o metodzie

Integracja Strukturalna tradycyjnie wykonywana jest w sekwencji 10 sesji, aby oddziaływać na cały organizm a nie wybraną jego część. Każda dotyczy innego obszaru ciała i posiada określone cele. Przebieg jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta. Poszczególne sesje bazują na osiągnięciach poprzednich – wcześniejsze stanowią podstawę późniejszych, które są ich kontynuacją.

Podstawową serię Ida Rolf nazwała the recipe, co tłumaczy się jako przepis lub sposób na coś. Stworzenie tej formuły zajęło jej około 25 lat. Stanowi ona nie tyle zbiór technik, ile określonych celów, które razem dają widoczny, odczuwalny i utrzymujący się efekt terapeutyczny.

Rolfing®Integracja Strukturalna pomaga najbardziej w przypadku:
– wad postawy i nieprawidłowej sylwetki
– przewlekłych dolegliwości bólowych związanych z narządem ruchu
– nadmiernego stresu i napięcia
– rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej, (szczególnie rehabilitacja ortopedyczna)
– poczucia niskiej energii życiowej
– sztywności i dyskomfortu w ciele
– szybkiego pojawiania się uczucia zmęczenia przy wykonywaniu prostych, codziennych czynności może stanowić integralną część procesu psychoterapeutycznego

Materiał w TVP Info tutaj.
Ida Rolf o metodzie tutaj.

Jakie efekty osiągniesz:

– poprawa sylwetki
– korekcja wad postawy
– ulga w przewlekłym bólu
– poprawa ekonomiki i zakresu ruchu
– zwiększenie świadomości ciała
– redukcja stresu i napięcia

Rolfing mimo tego, że zajmuje się zmianami głównie na poziomie fizycznym, oddziałuje również na
inne sfery ludzkiego życia. Proces integracji strukturalnej wyzwala potencjał jednostki, pomaga
lepiej radzić sobie ze stresem i rozpoznawać jego symptomy, zwiększa pewność siebie i pozwala
dostosować się do zmian jakie przynosi życie.

Jak przebiega sesja?

Rozpoczyna się od rozmowy z klientem i ustalenia jego oczekiwań odnośnie serii lub pojedynczej sesji. Terapeuta dokonuje wzrokowej oceny sylwetki w ruchu i pozycjach statycznych. Klient ubrany jest w bieliznę ( bądź kąpielówki mężczyźni, lub dwuczęściowy strój kąpielowy – kobiety). W czasie jej trwania pacjent leży na stole wykorzystywanym do pracy tą metodą. Sesja trwa około 60 minut. Częstotliwość sesji może być różna – najczęściej raz w tygodniu przez kolejnych 10 tygodni. Na początku i na końcu każdej sesji mogą byś wykonywane fotografie pozwalające obserwować proces terapeutyczny.

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Jest to sprawa indywidualna. Rekomendowana jest 1 sesja w tygodniu. Niektórzy robią jedną na 2-3 tygodnie inni 2 w tygodniu.

W czasie sesji klient ubrany jest w bieliznę ( lub kąpielówki mężczyźni, dwuczęściowy strój kąpielowy kobiety). Dobierz ubiór tak aby czuć się komfortowo.

Metoda tradycyjnie składa się z 10 sesji. Każda dotyczy innego obszaru ciału i posiada określone cele. Razem tworzą zamkniętą całość. 10 sesji umożliwia kompleksowe podejście do problemów klienta i optymalizuje wyniki terapii.

Oczywiście nie. Zwykle proponowana jest jedna lub kilka sesji, aby zapoznać się z tym rodzajem pracy i wtedy podjąć decyzję, czy chce się przejść całą serię. Istnieje także możliwość pracy poza formułą 10 sesji.

Doznania w czasie sesji różnią się – od przyjemnych ciepłych doznań w miejscu, nad którym obecnie pracuje terapeuta, do chwilowego bólu i dyskomfortu. Klient ma pełną kontrolę nad tym, czego doznaje. Wzajemna komunikacja pozwala regulować siłę nacisku i w delikatny sposób pracować z trudnymi miejscami.

Aktywacja klienta polega na wykonywaniu przez niego określonych ruchów, zwracanie uwagi na pewne obszary ciała i świadome oddychanie w czasie sesji. Każda sesja kończy się ćwiczeniami mającymi na celu reedukację ruchową. Terapeuta często zadaje pytania o odczucia klienta – wzajemna komunikacja jest ważnym elementem budowania relacji klient – terapeuta, pomaga budować świadomość ciała i optymalizować efektywność procesu integracji strukturalnej.

Jest to rodzaj technik manualnych, których działanie jest nakierowane na układ powięziowy. W praktyce techniki te mają formę miejscowych ucisków, ruchów rozciągających i energetyzujących tkanki wykonywanych przy użyciu palców, dłoni, przedramion i łokci.

 Tak. Efekty integracji strukturalnej nie tylko utrzymują się, ale także rozwijają. Seria 10 sesji pomaga wyznaczyć pewien kierunek rozwoju który jest kontynuowany przez klienta. Integracja strukturalna jest w dużej części metodą edukacyjną pokazującą jak lepiej wykorzystywać swoje ciało i przez to zapobiegać powstawaniu kontuzji, dolegliwości bólowych etc. Trzeba jednak zaznaczyć, że urazy i stres mogą zakłócić stan równowagi w organizmie i wtedy mogą być konieczne dodatkowe sesje.

 Nie. Jest to praca indywidualna. Kształt sesji jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb klienta.

Kontakt

Obecnie sesje odbywają się w Instytucie Psychoimmunologii,
ul. Dygasińskiego 42, 01-603 Warszawa
Zapisy tylko telefonicznie: 668 601 262

Created by Norbert Zastępa